X

Zapisz się do newsletteraZarządzanie
Nurkowanie
Podróże

Zapisanie się do newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie adresu email oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Adres email nie będzie udostępniany innym podmiotom.

RODO

Zgodnie z wymaganiami RODO poniżej znajdziecie Państwo informacje o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Manta Artur Wawrzynowski 83-330 Żukowo Sienkiewicza 1 list@manta.net.pl  +48 604 332 923

2. Cele i zakres przetwarzania danych         

 L.p.

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Odbiorcy danych osobowych

1

Wszyscy klienci i potencjalni klienci

Manta Artur Wawrzynowski

Adres e-mail

Ew. numer telefonu

Marketing bezpośredni świadczonych usług

Zgoda pisemna lub ustna osoby zainteresowanej zgodnie z RODO   art. 6 ust. 1a

Do czasu wycofania zgody lub zakończenia działalności przez  Manta Artur Wawrzynowski

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim

2

Klienci Manta Artur Wawrzynowski - nurkowie

Imię, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, zdjęcie do certyfikatu, formularz medyczny, zaświadczenie lekarskie

Realizacja kursu nurkowego    i wypełnienie wymagań PADI

Zlecenie przeprowadzenia kursu nurkowego zgodnie z RODO art. 6 ust. 1b

- 7 lat  od daty ukończenia kursu nurkowego – wymóg PADI

- przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy

PADI - Anglia

3

Klienci Manta Artur Wawrzynowski - turyści

Imię, nazwisko,

dane adresowe i kontaktowe, numer, data wydania i  ważności paszportu lub dowodu osobistego

narodowość

Organizacja imprezy turystycznej

Zawarta umowa o uczestnictwo w imprezie turystycznej  zgodnie  z RODO art. 6 ust. 1b

Przepisy lotnicze

Prawo państw, w których odbywa się impreza turystyczna

- przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy

- czas wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (obecnie 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę)

Imię, nazwisko i dane paszportowe – hotele, przewoźnicy, tour operatorzy

Komplet danych - DTS Piotr Niewiński (Gdynia Dive – jako organizator imprezy turystycznej)

                                                                                 

L.p.

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Odbiorcy danych osobowych

4

Klienci Manta Artur Wawrzynowski – klienci biznesowi (szkolenia, audyty, doradztwo biznesowe)

Adres e-mail, numer telefonu pracownika lub właściciela  firmy klienta

Utrzymywanie kontaktu podczas realizacji zlecenia

Zlecenie usługi zgodnie z RODO art. 6 ust. 1b

- czas niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy

- czas wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (obecnie 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim

Dane teleadresowe firmy klienta (działalność gosp.)            i NIP

Realizacja zleconej usługi, fakturowanie

Zlecenie usługi zgodnie z RODO art. 6 ust. 1b

- czas niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy

- czas wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (obecnie 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim z wyjątkiem firmy księgowej

 

3. Bezpieczeństwo danych – dane w wersji elektronicznej są przetwarzane na komputerach szyfrowanych, dane w wersji papierowej są przechowywane w sejfie klasy S1 wg normy PN-EN 14450, w zamykanym budynku zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych.

4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (kraje spoza europejskiego obszaru gospodarczego) za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji imprezy turystycznej (dane do rezerwacji hoteli, zakupu biletów lotniczych itp.), nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób (nie podlegają profilowaniu).

5. Źródło pochodzenia danych:

- od osób, których dane dotyczą,

-  w przypadku imprez turystycznych od osoby, która zgłasza kilku uczestników do udziału w imprezie i podpisuje w ich imieniu umowę-zgłoszenie

- w przypadku pracowników – od firmy klienta

6. Prawa osób,  których dane osobowe są przetwarzane:

- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – zgoda jest dobrowolna, ale jej cofnięcie w przypadku realizacji usługi może oznaczać rezygnację z realizacji usługi, zakończenie przetwarzania nie będzie możliwe jeśli przepisy prawa na to nie zezwalają lub w przypadku trwającego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy

- prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia (z zastrzeżeniem jak wyżej)

- prawo do przeniesienia danych do innego administratora (z zastrzeżeniem jak wyżej)

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

- prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych

7. W przypadku wątpliwości lub chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie – proszę o kontakt (dane kontaktowe podano w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej).